Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Koşulları, HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (biz bizi veya bizim) tarafından Web Sitesine ve Bilgilere erişim sağlanmasının dayandığı koşulları gösterir.
Tanımlar
Bu Kullanım Koşullarında:
Bilgi şunlar da dahil olmak üzere Web sitesinde mevcut olan tüm bilgileri ifade eder:
 1. otellerin müsait oda durumu;
 2. otel oda fiyatları;
 3. otel açıklamaları ve fotoğrafları;
 4. otel olanakları;
 5. müşteri yorumları ve
 6. editör yorumu;
İzin Verilen Amaç rezervasyon ve/veya seyahat düzenlemeleri yapmakla ilgili olarak otel konaklama ücretlerinin ve hizmetlerinin karşılaştılması amacını ifade eder fakat Bilgilerin veya Bilgilerin bir kısmının herhangi bir elektronik araçla tüketicilere duyurulması veya verilmesi bu amacın dışındadır;
Üçüncü Taraf Teklifleri bir üçüncü tarafça satışa sunulan mal ve hizmetleri ifade eder;
Web sitesi www.hotelscombined.com.tr adresinde bulunan web sitesini ifade eder.
Erişim
Bu Web sitesine erişerek
 1. bu Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmiş ve
 2. 18 yaşına geldiğiniz garantisini vermiş oluyorsunuz.
Yasak İşlemler
Aşağıdakileri yapmanız yasaktır:
 1. Bilgileri veya Bilgilerin herhangi bir kısmını İzin Verilen Amaçtan farklı olarak maddi bir araç şeklinde çoğaltmak, yayımlamak, kamu içinde sergilemek, kamuya iletmek veya uyarlama yapmak;
 2. Bilgilere veya Bilgilerin bir kısmına önceden yazılı iznimiz alınmış olmaksızın robot, spider, scraper veya diğer otomatik araçlarla erişmek veya izlemek;
 3. Web sitesinde bulunan robot dışlama başlıklarındaki kısıtlamaları bozmak ya da bu Web sitesine erişimi engellemek veya sınırlamak için alınan diğer önlemleri baypas etmek ya da atlatmak;
 4. altyapımıza makul olmayan ölçüde veya oransız olarak büyük bir yük bindiren veya bindirebilecek olan herhangi bir işlem yapmak;
 5. Web sitesiyle ilgili olarak kullandığımız herhangi bir yazılım programını değiştirmeye, tercüme etmeye, uyarlamaya, düzenlemeye, kaynak koda dönüştürmeye, tersine çevirmeye veya tersine mühendislik uygulamaya teşebbüs etmek.
Tazminat
Bilgileri veya Bilgilerin herhangi bir kısmını İzin Verilen Amaçtan farklı herhangi bir amaçla kullanmanızdan kaynaklanan tüm masraflardan, iddialardan, taleplerden, sorumluluklardan, harcamalardan, zararlardan ve kayıplardan dolayı bize tazminat ödersiniz.
Bilgilerin doğrulanması ve riskin üstlenilmesi
Bilgilerin doğrulanması
Herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifini kabul etmeden ve kullanmadan önce Bilgilerin doğruluğunu tahkik etmelisiniz.
Riskin üstlenilmesi
Aşağıdakilerle bağlantılı olarak tüm riski üstlenmiş oluyorsunuz:
 1. Web sitesini ve buradaki Bilgileri kullanmanız; and
 2. Üçüncü Taraf Tekliflerini kabul etmeniz ve kullanmanız.
Garanti verilmeyen hususular
Aşağıdaki hususlar için garanti vermiyoruz:
 1. Web sitesinin, Bilgilerin ve Üçüncü Taraf tekliflerin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü veya güvenilirliği;
 2. Web sitesinin ve Bilgilerin hata içermediği, virüs içermediği, kesintisiz olacağı veya izinsiz kullanılmayacağı ya da bilgisayar korsanlarının zarar vermeyeceği.
Sorumluluk
Sınırlı sorumluluk
1974 yılında çıkan (Avustralya) Ticari Uygulamalar Yasası'nda söz edilen koşulların tarafımızdan sağlanan hizmetlere uygulanabilirliğiyle sınırlı kalmak üzere bu terimlerden herhangi birinin ihlali nedeniyle sorumluluğumuz hizmetleri tekrar sağlamak veya hizmetlerin tekrar sağlanmasının maliyetini ödemekle sınırlıdır.
İstisna
Yasalar nedeniyle istisna edilemeyecek olan koşulların haricinde bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmiş olanların dışında kalan tüm koşullar istisna teşkil eder.
Sorumluluk limiti
Yukarıdaki madde 7.1 uyarınca size karşı maksimum toplam sorumluluğumuz 100AU$ ile sınırlıdır.
Sorumluluk dışı kalan hususlar
Hiçbir durumda bu Kullanım Koşulları'ndan kaynaklanan kar kaybı da dahil olmak üzere dolaylı, özel veya arızi kayıp ya da zararlardan sorumlu tutulamayız (sözleşmede tazminat yükümlülüğünde veya başka yerde bulunsun veya bulunmasın).
Genel
Anlaşmanın bütünü
Bu Kullanım Koşulları, taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve öncesinde taraflar arasında yapılmış tüm iletişimin yerine geçer.
Düzeltme ve değişiklik
Bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda size bildirimde bulunmaksızın düzeltebilir veya değiştirebiliriz.
Amir hukuk ve yargı yetkisi
Bu Kullanım Koşulları, Yeni Güney Galler'de yürürlükte olan kanunlar tarafından tedvir edilir ve söz konusu kanunlara uygun olarak tefsir edilmelidir. Bu Kullanım Koşullarından doğan veya bu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm meseleler bu Eyalet ve Avustralya'daki mahkemelerin münhasır yargı hakkı ve yetkisine tabidir.